מרצים מוזמנים

פרופ' ג'ק בריט

North Carolina Biotechnology Center, ארה"ב

פרופ' ג'ק בריט הוא פרופסור אמריטוס ממספר אוניברסיטאות בארה"ב. הוא "עתידן חקלאי" ועיקר עיסוקו בפניה של הרפת בעוד 30 שנה.
משך חייו המקצועיים פירסם 620 מאמרים מדעיים וטכניים. כרגע הוא משמש כיועץ לרפתות ולמערכות חקלאיות המעוניינות להיערך לקראת העתיד.

ד"ר נורית ארגוב-ארגמן

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל

בוגרת המחלקה לבעלי חיים של הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. בעשור האחרון עוסקת בפיזיולוגיה של תחלובה ובעיקר מתרכזת בתהליכים המטבוליים השולטים בהרכב שומן החלב.מטרת המחקר שלי היא לבסס פרוטוקולים המבוססים בעיקר על שינויים תזונתיים, אשר יאפשרו לשפר את איכות החלב ולייעל תהליכי ייצור חלב בבעל החיים.

​פרופ' דוד זילברמן

אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ארה"ב

פרופ' דוד זילברמן - המחלקה לכלכלה חקלאית וכלכלת משאבים באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.

זוכה פרס וולף בחקלאות לשנת 2019.

תחומי המומחיות שלו כוללים מדיניות כחקלאית וסביבתית, שיווק, ניהול סיכונים וכלכלת חדשנות, משאבים טבעיים, מים וביוטכנולוגיה.

בוגר תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב ודוקטורט בברקלי, קליפורניה.

ד"ר טורסטן המה

IFCN - The Dairy Research Network, גרמניה

ד"ר טורסטן המה הוא מנכ"ל IFCN – International Farm Comparison network, ופועל בעיר קיל, גרמניה. הוא למד כלכלה חקלאית באוניברסיטת גוטינגן, גרמניה ובטקסס, ארה"ב. 
התזה שלו בדוקטורט היא הבסיס להקמת ארגון ה- IFCN  - International Farm Comparison Network בו חברות 132 מדינות. 
הארגון משווה מדי שנה את עלויות יצור החלב בכל מדינה ומסכם זאת בדו"ח שנתי.

פרופ' ג'ק בריט

North Carolina Biotechnology Center, ארה"ב

פרופ' ג'ק בריט הוא פרופסור אמריטוס ממספר אוניברסיטאות בארה"ב. הוא "עתידן חקלאי" ועיקר עיסוקו בפניה של הרפת בעוד 30 שנה.
משך חייו המקצועיים פירסם 620 מאמרים מדעיים וטכניים. כרגע הוא משמש כיועץ לרפתות ולמערכות חקלאיות המעוניינות להיערך לקראת העתיד.

​פרופ' דוד זילברמן

אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ארה"ב

פרופ' דוד זילברמן - המחלקה לכלכלה חקלאית וכלכלת משאבים באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.

זוכה פרס וולף בחקלאות לשנת 2019.

תחומי המומחיות שלו כוללים מדיניות כחקלאית וסביבתית, שיווק, ניהול סיכונים וכלכלת חדשנות, משאבים טבעיים, מים וביוטכנולוגיה.

בוגר תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב ודוקטורט בברקלי, קליפורניה.

ד"ר נורית ארגוב-ארגמן

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל

בוגרת המחלקה לבעלי חיים של הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. בעשור האחרון עוסקת בפיזיולוגיה של תחלובה ובעיקר מתרכזת בתהליכים המטבוליים השולטים בהרכב שומן החלב.מטרת המחקר שלי היא לבסס פרוטוקולים המבוססים בעיקר על שינויים תזונתיים, אשר יאפשרו לשפר את איכות החלב ולייעל תהליכי ייצור חלב בבעל החיים.

ד"ר טורסטן המה

IFCN - The Dairy Research Network, גרמניה

ד"ר טורסטן המה הוא מנכ"ל IFCN – International Farm Comparison network, ופועל בעיר קיל, גרמניה. הוא למד כלכלה חקלאית באוניברסיטת גוטינגן, גרמניה ובטקסס, ארה"ב. 
התזה שלו בדוקטורט היא הבסיס להקמת ארגון ה- IFCN  - International Farm Comparison Network בו חברות 132 מדינות. 
הארגון משווה מדי שנה את עלויות יצור החלב בכל מדינה ומסכם זאת בדו"ח שנתי.

חסות - יהלום

 

חסות - פלטינום

חסות - זהב

חסות - כסף

חסות

מציגים