מזכירות הכנס

Ortra

ארטרא בע"מ
רח' יגאל אלון 94, ת.ד 9352, תל אביב 6109202 
טל': 03-6384444
פקס: 03-6384455
דוא"ל: bakar@ortra.com