מידע כללי

מקום

הכנס יתקיים בפורמט וירטואלי כולל מושבים במליאה ותערוכה מסחרית.

מהו כנס וירטואלי?

כנס וירטואלי הוא אירוע מקוון המיישם היבטים רבים של של כנס פרונטלי מסורתי הכולל הרצאות ותערוכה מסחרית. כנס וירטואלי יכול לכלול מושבים ברצף או מספר מושבים מקבילים בהתאם לתוכנית של המארגנים. התוכנית יכולה לכלול הרצאות, סדנאות, דיונים משותפים וחיבורים בינאישיים, אזורי תצוגה עבור חברות ותכונות שונות אחרות. כנס וירטואלי עשוי להתקיים בזמן אמת או על בסיס תכנים מוקלטים מראש, או שילוב כלשהו של השניים.

מועד

יום רביעי, 23 בדצמבר 2020

שפה

ההרצאות תינתנה בשפה האנגלית בליווי כתוביות בעברית או בשפה העברית

השתתפות

השתתפות ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה

תערוכה
תערוכה מסחרית מקצועית תתקיים באופן וירטואלי לצד הכנס. במסגרת פלטפורמה זו תתאפשר פנייה לנציגי חברות ופגישות מקוונות.